Tło historyczne i kulturowe

Architektura secesji w Polsce, w porównaniu z krajami, w których się narodziła (Belgia, Francja, Austria), jest stosunkowo skromna. Wpływ na to miały warunki geopolityczne przełomu wieków. Wiek dziewiętnasty obfitował w konflikty zbrojne kończone traktatami, których rezultatem bywał nie tylko dłuższy lub krótszy czas pokoju, ale m.in. zjednoczenie Włoch czy Niemiec, uzyskanie niepodległości przez Grecję czy Belgię i trwające walki o niepodległość krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zakończone sukcesem na początku dwudziestego stulecia.