Willa przy ul. Bydgoskiej 1/3

print this page

Willa przy ul. Bydgoskiej 1/3 została zaprojektowana w 1925 r. przez Stanisława Schmidta dla swojego teścia Antoniego Rosochowicza. Projekt zakładał budowę wolnostojącego domu z sutereną i mieszkalnym poddaszem w typie polskiego dworku. Z racji położenia na niewielkim stoku opadającym w kierunku Wisły budynek od strony północnej ma jedną kondygnację, a od strony południowej dwie.

Budynek położony jest we wschodniej części Bydgoskiego Przedmieścia w pobliżu Grzybka na dużej, nieregulanej działce, w większości niezabudowanej. Dom znajduje się w jej zachodniej, szerszej części. Zwrócony jest frontem w stronę ul. Bydgoskiej. Od strony ul. Rybaki znajduje się niewielki, współczesny budynek wzniesiony na miejscu wcześniejszego budynku gospodarczego.

Willa jest silnie rozczłonkowana. Na osi fasady znajduje się 2-kondygnacyjny ryzalit z frontem dzielony pilastrami w wielkim porządku i płycinami z festonami, w elewacji zachodniej mieści się klatka schodowa, a w zachodniej wieloboczny, 2-kondygnacyjny ryzalit. Ciekawie została zaplanowana elewacja południowa, mieszcząca we wschodniej części arkadową galerię.

Budynek został ukończony z niewielkimi zmianami w stosunku do oryginalnych planów, polegającymi na zmianie dachów oraz korekcie galerii.

W 1935 r. nieruchomość nabył Zarząd Główny Zjednoczenia Kolejowców Polskich, który nieskutecznie starał się zabudować zachodnią część działki.