Państwowy Bank Rolny

print this page

Gmach Państwowego Banku Rolnego przy ul. Wały gen. Sikorskiego 15 w Toruniu został zaprojektowany przez Mariana Lalewicza w 1938 r. Gmach usytuowany jest w północnej pierzei w sąsiedztwie ówczesnej Okręgowej Dyrekcji Kolei (ob. Urząd Marszałkowski) oraz naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego (ob. Collegium Maius UMK).

3-kondygnaycjny budynek wzniesiony jest z czerwonej cegły klinkierowej na rzucie prostokąta z wydatnym ryzalitem na osi, wspartym na czterech filarach oraz półokrągłym ryzalitem w elewacji tylnej mieszczącym klatkę schodową. Silnie zaakcentowane jest pierwsze piętro budynku. Szerokie otwory okienne doświetlające sale operacyjne ujęte są ceglanymi profilowaniami nawiązującymi do architektury gotyckiej m.in. toruńskiego Ratusza Staromiejskiego.