Literatura i źródła internetowe

print this page

Literatura:


Birecki P., Sztuka Torunia w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Toruń 2011

Chmielarska B., Między tradycją a nowoczesnością. O niektórych budowlach publicznych międzywojennego Torunia, "Zesztyty Architektury Polskiej" 1988, nr 5

Chmielarska B., Łoś W., Tradycja klasyczna i gotycka w architekturze Torunia czasów II Rzeczypospolitej, [w:] Monika Bielska-Łach (red.), Sztuka i historia. Materiały Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1992

Dybaś B., Jarosz S., Wiencek A., Zieliński M., Dokumentacja naukowo-konserwatorska dzielnicy Toruń-Mokre, Toruń 1993

Künstler J., Położenie robotników toruńskich w dobie kryzysu gospodarczego 1930-1934, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia XI – Nauki Humanistyczno-Społeczne, Tom 11 (74) (1977)

Pszczółkowska K., Dom (własny) Kazimierza Ulatowskiego przy ulicy Legionów, "Rocznik Toruński" 2006

Pszczółkowski M., Toruńska architektura XX wieku, Toruń 2011

Przybyszewski K., Rozbudowa Miasta Torunia w latach 1920-1939, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 11 (74) (1977)

Romaniak W., Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w latach 1920-1939, Warszawa 2005

Sudziński R., Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975, Toruń 1993

Sudziński R., Życie gospodarcze, [w:] Historia Torunia, red. M. Biskupa, t. 3, cz. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920–1945), Toruń 2006

Szarek K., Styl okrętowy w toruńskim budownicwie mieszkaniowym, "Spotkania z Zabytkami" 2008, nr 9

Tłoczek I., Toruń w latach 1920-1939. Wspomnienie urbanisty, [w:] Rocznik Toruński, T. 5, Toruń 1971


Źródła archiwalne:


APT, AmT, Dokumentacja Techniczna, sygn. 76.

APT, AmT, Dokumentacja Techniczna, sygn. T.36, T.37, T.38

APT, AmT, WB, sygn., 259, 260, 295, 395, 975, 1136, 1138, 1492, 1859, 1920, 1961, 2485, 2498, 2543, 2547, 2611, 2729, 2730, 2732, 2742, 3076, 3077, 3080, 3085, 3240, 3334, 3336, 3513, 4128, 4144, 4589, 4590, 4591, 4707, 4719, 4721, 4857, 5119, 5120

APT, AmT 1920-1939, WB, sygn. D 3065, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3083, 3085, 3086, 3237, 3240

Dzień Pomorski 1929, 12 XII; 1930, 31 I. Tam, gdzie gnieździ się nieszczęście i nędza. Z mrocznych nor na Dębowej górze – Zionące zgnilizną wnętrza okopów; 1930, 8 II; 1930 15 II

Słowo Pomorskie 1929, 9 III; 1929, 26 XI; 1930, 11 XII.