O wystawie

print this page

Wystawa wirtualna poświęcona toruńskiej architekturze okresu dwudziestolecia międzywojennego została zrealizowana przez Marka Wieczorka, stypendystę miasta Torunia w dziedzinie kultury. Do jej przygotowania wykorzystano oprogramowanie MOVIO, które powstało w ramach projektu AthenaPlus przez włoską firmę META srl.

W wyniku odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. powołane zostało województwo pomorskie, którego stolicą po wkroczeniu armii Hallera w styczniu 1920 r. został Toruń. Organizowanie administracji państwowej w Toruniu przyczyniło się do znaczącego rozwoju miasta i jego dynamicznej rozbudowy w latach 1920-1939. W tym czasie powstało szereg budynków użyteczności publicznej zaprojektowanych przez uznanych architektów nie tylko w skali miasta i regionu, ale Polski. Do najwybitniejszych dzieł tego okresu należą budynki zaprojektowane przez Kazimierza Ulatowskiego, miejskiego radcy budowlanego. Jego dziełem jest m.in. gmach Dyrekcji Lasów Państwowych, Ubezpieczalni Społecznej, kościoła pw. Chrystusa Króla, czy Hali Wystawowej. Tym realizacjom towarzyszyła bardzo często dekoracja rzeźbiarska Ignacego Zelka oraz Wojciecha Durka. Są to wysokiej klasy dzieła, co potwierdzają m.in. wpisy do Ewidencji Zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Istotny wpływ na rozwój miasta w tym okresie miał także absolwent Politechniki Warszawskiej, Ignacy Tłoczek, który po jej ukończeniu w 1931 r. podjął pracę w Toruniu i przygotował plan zagospodarowania przestrzennego miasta.

Międzywojenna architektura modernistyczna Torunia to dziedzictwo kulturowe wysokiej klasy, które nie zostało jeszcze dostatecznie zbadane, a którym interesuje się coraz więcej osób, czego dowodem jest m.in. konferencja "Modernizm toruński. Architektura miasta 1920-1939" z cyklu Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia oraz towarzysząca jej wystawa w Archiwum Państwowym. Praca nad przygotowaniem wystawy wirtualnej przebiegała etapowo. Składało się na nią przygotowanie możliwie pełnej listy budowli modernistycznych, wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, głównie w oparciu o materiały przechowywane w Archiwum Państowym w Toruniu.

Wystawa wirtualna to nowoczesny sposób prezentacji informacji, atrakcyjny wizualnie oraz dostępny dla szerokiego grona odbiorców. Atutem wystawy wirtualnej jest jej trwałość w czasie. Jest to także forma promocji Torunia w Polsce, a gdy pojawi się możliwość przetłumaczenia tego zasobu na j. angielski, zasięg jej oddziaływania może się znacząco poszerzyć.

Marek Wieczorek
markowaty@gmail.com