O wystawie

print this page

Wystawa powstała jako jeden z rezultatów realizacji projektów poświęconych tematyce dawnej fotografii. Została oparta na materiałach zgromadzonych przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją w portalu Biblioteki Kolekcji Prywatnych bikop.eu przekazanych do digitalizacji przez prywatnych darczyńców, którzy zechcieli udostępnić swoje zbiory dla celów edukacyjnych, naukowych i archiwizacyjnych.

Domowe archiwa są cennym źródłem wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym, obyczajach i kulturze. Jej nieodłącznym elementem i zwierciadłem życia społecznego jest moda, wyrażająca się zarówno w stylu ubioru, jak i stylu życia. Stosowny ubiór jest elementem savoir-vivre’u wyrazem dobrego smaku, obycia i kultury osobistej. Świadczy o szacunku dla innych, dla okazji, miejsca, wydarzenia.

Prezentowane na wystawie materiały pochodzą z przełomu XIX i XX wieku oraz – w przewadze – z okresu międzywojennego. Zestawienie estetyki tzw. belle époque (trwającej od lat 70. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej) z nowoczesnym stylem lat 20. i 30. XX wieku dowodzi, że był to jeden z najciekawszych etapów w historii mody, przełomowy i dynamiczny.

Przypadający na tamte lata rozkwit fotografii, a przede wszystkim jej rosnąca dostępność pozwoliły udokumentować nie tylko dzieła wysokiego krawiectwa, ale także modę użytkową. Wystawa jest przekrojowym omówieniem przykładów codziennego ubioru kobiecego, męskiego i dziecięcego; strojów wizytowych; mody miejskiej; mody ślubnej; detali; dodatków oraz fryzur.

Chociaż w prezentowanych przykładach moda nie była głównym tematem fotografii, a często jedynie tłem utrwalonych wydarzeń, dziś stanowi przedmiot badań, dyskusji i źródło inspiracji.
Podobnie jak w fotografii został zarejestrowany obraz ówczesnej mody, tak sama moda stała się ilustracją ducha minionej epoki, panujących tendencji, zachodzących zmian, miarą wpływów, dążeń i aspiracji.

Autor wystawy: Anna Marcinkiewicz

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
tel. 56 653 97 40
www.icimss.edu.pl


Portret zbiorowy, J. Hoffmann, Bad Kissingen, 1923, Źródło: bikop.eu, kolekcja Marii Rudnickiej