O wystawie

print this page

Wystawa powstała z inspiracji Prezes Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu, pani Anny Bogłowskiej, która wraz z długoletnią kierowniczką Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu (oddziału Muzeum Okręgowego) panią Janiną Mazurkiewicz zaplanowały wystawę książek kucharskich. Podstawą miała być prywatna kolekcja pani Mazurkiewicz, gromadzona przez wiele lat. Otwarcie zaplanowano na 7 grudnia 2015 r. w gościnnych progach Biblioteki Uniwersyteckiej. Dokumentacją i jednocześnie uzupełnieniem tej wystawy miała być wystawa wirtualna.

W trakcie prac okazało się jednak, że bogaty zbiór kolekcjonerski należący do pani Janiny Mazurkiewicz stanowi zasób podlegający ochronie praw autorskich. W związku z powyższym koncepcja wystawy wirtualnej została zmieniona. Najciekawsza część kolekcji uwzględniona została w Galerii, gdzie prezentowane są okładki książek kucharskich, na zasadzie dozwolonego cytatu, będące promocją publikacji. Natomiast historia książki kucharskiej została opracowana na podstawie bogatych materiałów cyfrowych, dostępnych zarówno w polskich bibliotekach cyfrowych, jak i w największych bibliotekach światowych: British Library czy Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie oraz innych, w tym pioniersko lub amatorsko tworzonych wystawach i kolekcjach cyfrowych.

Wystawa, która wpisuje się tematycznie w ramy projektu Europeana Food and Drink, przygotowana została przez Małgorzatę Masłowską i Piotra Kożurno z Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją przy współpracy Marka Wieczorka, Anny Marcinkiewicz  i Marii Śliwińskiej. Wykorzystujemy tu oprogramowanie MOVIO przygotowane w ramach projektu AthenaPlus przez włoską firmę META srl.

Wszystkie wykorzystane źródła cytowane są w wykazie literatury i przy opisie każdego obiektu.

Zapraszamy do przesyłania uwag, sprostowań, uzupełnień, komentarzy na adres: icimss@icimss.edu.pl.